YSFINDER.JP

YSFLIGHT(YSFS) Add-On
by yuichi ysfinder Insta

Ki-48 Sokei


Aircraft List

AircraftAuthorRegistrationDate
Ki-48_Mod1_Type99-LightBomber_[LILY]Historical2011/05/24
Ki-48_Mod2kou_Type99-LightBomber_[LILY]Historical2011/05/24
Ki-48_Mod2otsu_Type99-LightBomber_[LILY]Historical2011/05/24
Copyright © 2023 YSFINDER by yuichi